Ağu 19 2013

60-72 AY GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

PSİKOMOTOR GELİŞİM:
1. Denge tahtasında ileriye-geriye doğru yürür.
2. Başlama ve durma komutlarına uyarak tempolu yürür.
3. Kendi başına ip atlar.
4. Kendi bedeni etrafında döner.
6. Atma ve tutma davranışlarını gerektiren etkinliklere katılır.
7. Yardımla sekerek yürür.
8. Ritmik hareketleri yapar.
9. Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollarını kullanır.
10. Orta boy topu yerde birden fazla sıçratır.
11. Parmak ucunda koşar.
12. Topukları üzerinde koşar.
13. Yaklaşık 30 cm. yükseklikten atlar.
14. Ritmik olarak seker.
15. Tek ayak üzerinde 8-10 saniye durur.
16. Düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak sıçrar.
17. Kâğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri keser.
18. Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur.
19. Modele bakarak daire, kare, dikdörtgen ve üçgen çizer.
21. İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar.
22. Baskı ve yapıştırma işlemlerini düzgün olarak
24. Yetişkin gibi kalem tutar.
25. 1-5 arası rakamları kopya eder.
26. İsmini kopya eder.
27. Eksiklerle çizilmiş insan resmini tamamlar.
28. Ev, araba, insan, ağaç gibi tanıdık resimleri çizer ve bunlardan bir kompozisyon oluşturur.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM:
1. Toplum içinde kendisinden beklenen uygun davranışları gösterir.
2. Kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duygularını belli eder.
3. Başkalarının duygularını anlar.
4. Kurallı oyunların kurallarına uyar.
5. Başkalarına oyunun veya etkinliğin kurallarını açıklar.
6. Sorumluluk alma ve kurallara uyma davranışlarını gösterir.
7. Kendine güven duyar.
8. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.
9. Yapı-İnşa oyunları plânlar ve oynar.
10. Grup kurallarına uyar.
11. Kendi arkadaşlarını kendisi seçer.
12. Zaman, yer ve ayrıntılarla ilgili bilgi verildiğinde gerçeğe yakın dramatik oyunlar oynar.
13. Sorulduğunda ailesi ile ilgili bilgi verir.
14. Sorulduğunda adresini ve telefon numarasını söyler.
15. İş birliğine dayanan oyunlara katılır.
16. Kendisini ifade etmede özgün yollar kullanır.
17. Duygusal durumunu ifade etmede dramatik oyunu ve çeşitli araçları kullanır.
18. İstediklerine ulaşmada sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar gösterir.
19. Kendi cinsiyetinden memnuniyet duyar.

DİL GELİŞİMİ:
1.Günlük deneyimlerini anlatır.
2.Birbirini izleyen üç emir tümcesinde istenileni sırası ile yerine getirir.
3.Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullanır.
4.Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir.
5.“Ne zaman, neden, nasıl ?” gibi soru sözcüklerini içeren soruları cevaplar.
6.“Çünkü daha sonra” gibi bağlaçlar kullanarak konuşur.
7.Olayları oluş sırasına göre anlatır.
8.Yer bildiren sözcükleri yerinde ve doğru olarak kullanır.
9.İsteklerini uygun tümcelerle ifade eder.
10.Birleşik tümceler kullanır.
11.Basit şakalar yapar.
12.Tümcelerinde genellikle özneye uygun fiil kullanır.
13.Kullandığı tümce yapıları yetişkininkine yakın olur.
14.Soyut ifadeleri anlar.

BİLİŞSEL GELİŞİM:
1.Bedeninin parçalarını kendi üzerinde adlandırır ve resimle eşleştirir.
2.Artık materyalleri kullanarak özgün bir ürün oluşturur.
3.10-25 parçalı yap-bozu yapar.
4.Aynı dokuya sahip 6-10 nesneyi eşleştirir.
5.Aynı dokuya sahip 6-10 nesneyi gruplar.
6.İki üçgeni birleştirerek kare yapar.
7.20´ye kadar atlamadan sayar.
8.1-10 arasında verilen nesne grupları ile rakamları eşleştirir.
9.Nesneleri kullanarak toplama ve çıkarma yapar (1’den 10’a kadar).
10.Yaşadığı şehrin ve sokağın adını söyler.
11.Dün, bugün ve yarın ile ilgili konuşur.
12.Daha önce dinlediği öyküleri içeriğine uygun olarak anlatır.
13.Nesneleri bir özelliğine göre (renk, şekil, boyut gibi) gruplandırır.
14.Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir.
15.Nesnelerin bir sıra içindeki konumunu (birinci, ikinci, üçüncü gibi) isimlendirir.
16.Haftanın günlerini sırasıyla söyler.
17.Kısa bir süre gösterilip gizlenen resimdeki nesneleri hatırlar.
18.Sağını- solunu gösterir.
19.Gösterilen iki resimden birinde var olan farklılıkları gösterir.
20.Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
21.Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.
22.Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.
23.Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları gösterir.
24.Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı neye göre yaptığını açıklar.
25.Basit neden- sonuç ilişkilerini açıklar.
26.”En az, en çok, birkaç”ın anlamını bilir ve uygun davranışı gösterir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ:
1. Elini, yüzünü yıkar, kurular.
2. Kendi kendine giyinir, soyunur.
3. Giysilerindeki düğmeleri ilikler, çözer.
4. Yemek yerken uygun araç gereci kullanır.
5. Dişlerini fırçalar.
6. Saçlarını tarar.
7. Bıçakla yumuşak nesneleri keser.
8. Bıçakla ekmeğine yumuşak nesneleri sürer.
9. Ayakkabılarını bağlar.
10. Tabağına servis tabağından yiyecek alır.
11. Duruma ve hava şartlarına uygun giyecekler seçer.
12. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar.


Ağu 19 2013

48-60 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

PSİKOMOTOR ALAN

* Çizgi üzerinde yürür.
* Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar.
* Çift ayakla sıçrar.
* Geri geri çift ayak sıçrar.
* Tek ayak üzerinde sıçrar.
* Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur.
* Ayak değiştirerek iner çıkar.
* Topu kendisi sıçratıp yakalar.
* Bisiklete biner ve bisikletle köşeleri döner.
* 20 cm yükseklikten atlar.
* Topuk ve ayak ucuyla yürür.
* Dokuz blokla kule yapar.
* Modele bakarak yuvarlak ve kare şeklini çizer.
* Çeşitli şekiller çizer ve boyar.
* Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
* Adını-soyadını ve yaşını bilir.
* Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranışları sergiler.
* Yetişkinlerin konuşmalarına katılır.
* Oyuncaklarını paylaşır.
* Grup oyunlarında yetişkinlerin liderliğini kabul eder.
* İzin ister.
* Bir sorunu olduğu zaman yardım ister.
* Övülmekten hoşlanır.
* Kendinden küçüklere yardım etmeye karşı isteklidir.

DİL GELİŞİMİ
* Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir.
* Birleşik cümleler kullanır.
* Resimdeki saçmalıkları açıklar.
* Zıt sözcükleri söyler.
* Konuşmalarında bağlaç kullanır.
* Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullanır.

BİLİŞSEL GELİŞİM
* İnsan resmini 6 öğeyi içerecek şekilde çizer.
* 4-8 parçalı bul yapı tamamlar.
* 1’den 10 ‘a kadar olan nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar.
* Nesneleri ortak özelliklerine göre (taşıtlar,hayvanlar,büyük/küçük nesneler,ağır/hafif nesneler vb. ) sınıflandırır.
* 1’den 20 ‘ye kadar ezbere sayar.
* 3’lü ,4’lü eşit setleri eşleştirir.
* İki yarım daireyi birleştirip tam bir daire yapar.
* Baştaki,sondaki ortadaki gibi mekansal konumları ayırt eder.
* Bir olayı oluş sırasına göre sıralar.
* Model olunduğunda 10 küpten kule yapar.
* Nesnelerin neden yapıldığını söyler.
* “Neden?” sorusuna cevap verir.
* Dokuları ayırt eder.
* 8 rengi isimlendirir.
* Renkleri gruplandırır.
* Renkleri tonlarına göre sıralar.
* Bazı paraları tanır ve isimlendirir.
* Kısa bir süre önce gördüğü resmi hatırlar.
* Eksik resimleri modele bakarak tamamlar.
* Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır.
* Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar.
* Neden_sonuç ilişkilerini kurar.
* Etkinliklere bağlı olarak günün hangi zamanında olduğunu söyler.
* Bir nesnenin diğerine göre ağır ya da hafif olduğunu söyler.

ÖZBAKIM BECERİLERİ
* Yardımla saçını tarar.
* Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer.
* Boyuna uygun askıya ceketini ya da hırkasını asar.
* Ayakkabılarını bağlar ve fiyonk yapar.
* Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar.
* Dişlerini fırçalar.
* Sofra kurallarına uyar.
* Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullanır.
* Sofra kurmak gibi ev işlerinde yardımcı olur.


Ağu 19 2013

36-48 AY GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

PSİKOMOTOR ALAN
Psikomotor alan çocuğun büyük ve küçük kas gelişimine yönelik alandır.Kol kasları ,bacak ,ayak kasları,el ve parmak kaslarını içine alır.Bu alanda 36-48 aylık çocukların gösterdiği gelişim özellikleri şunlardır:
* Çember etrafında döner.
* Yuvarlanmakta olan topa tekme atar.
* Atılan topu yakalar.
* Yerden zıplatılan topu yakalar.
* Hareket halindeki büyük bir topu ayağı ile durdurur.
* Parmak ucunda yürür.
* Ritme uygun dans eder.
* Plastik çivi tahtasına çivi takar söker.
* Yuvarlak çizer.
* Verilen basit şekilleri makasla keser.
* Oyun hamuru gibi yumuşak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.
* Çeşitli malzemelerle baskı yapar.
* Sıvıları bir kaptan başka bir kaba boşaltır.

SOSYAL – DUYGUSAL GELİŞİM
Sosyal – duygusal alan çocuğun içinde bulunduğu çevreye uyumuna yönelik alandır.Çocuğun sosyal uyumu çevreyle iletişimini ve duygusal özelliklerini içine alır.Bu alanda 36 -48 aylık çocukların gösterdiği gelişim özellikleri şunlardır:
* Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir.
* Grup oyunlarına katılır.
* Sırasını bekler.
* “lütfen!” “teşekkür ederim” gibi nezaket sözcükleri kullanır.
* Duygularını ifade eder.
DİL GELİŞİMİ
Dil alanı çocuğun konuşmasını kendini doğru ve düzgün bir şekilde ifade etmesini kapsayan bir alandır.Çocuğun kelimeleri doğru telaffuz etmesini,konuşmalarının anlamlı ve akıcı olmasını, duygularını sözel olarak ifade etmesini , Türkçe’yi düzgün ve dil bilgisi kurallarına uygun olarak konuşmasını içine alır..Bu alanda 36-48 aylık çocukların gösterdiği gelişim özellikleri şunlardır:
* Kendi kendine şarkı şiir tekerleme söyler.
* Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir.
* Konuşmalarında sıfatları kullanır.
* Konuşmalarında kişi zamirlerini kullanır.
* Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri kullanır.
* Konuşmalarında çoğul eklerini kullanır.
* Neden, nasıl, kim gibi sorular sorar.
* İki olayı oluş sırasına göre anlatır.
* Duygularını sözel olarak ifade eder.
BİLİŞSEL GELİŞİM
Bilişsel alan çocuğun zihinsel gelişimini kapsayan bir alandır. Çocuğun kavramları , sayıları ,renkleri,öğrenmesini kendinin ve başkalarının farkında olmasını , problem çözmesini ve analitik düşünmesini ayrıca deneylerle“ yaparak yaşayarak “öğrenmesini içine alır.Bu alanda 36-48 aylık çocukların gösterdiği gelişim özellikleri şunlardır:
* “büyük – küçük az – çok, açık – kapalı, uzun – kısa” kavramlarını ayırt eder.
* 1’den 10’a kadar sayar.
* Birebir eşleştirme yapar.
* Üç küple köprü yapar.
* 1’den 10’ a kadar olan nesneler içinde istenen sayıdaki nesne yada nesneleri gösterir.
* Eksik insan resmini kol ve bacak çizerek tamamlar.
* Üç parçalı bul yapı tamamlar.
* Renkleri tanır ve eşleştirir.
* Resmini gördüğü nesneyi tanımlar.
* Diz dil boyun kol parmak gibi beden parçalarını gösterir.
* Cinsiyetini ayırt eder.

ÖZBAKIM BECERİLERİ
Özbakım alanı çocuğun kişisel bakımını kapsayan bir alandır.çocuğun kendi kendine yemek yemesi kendi kendine temizliğini yapıp,kıyafetlerini kendi başına giymesi kısacası kendi kendine yetmesini içine alır.Bu alanda 36 – 48 aylık çocukların gösterdiği gelişim özellikleri şunlardır:
* Kendi kendine yemek yer.
* Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyer.
* Giysilerin önünü ve arkasını ayırt eder.
* Gereksinim duyduğunda bağımsız olarak tuvalete gider.
* Burnunu mendille siler.
* Kendine ait eşyaları toplar.


Ağu 19 2013

ÖZEL OYUN ZAMANI

Birçoğumuz çocuklarımızla oyun oynarken hem onlarla güzel vakit geçirmek hem de onlara bir şeyler öğretmek amacı güderiz. Özellikle çocuklarıyla paylaşacak vakti kısıtlı olanlarımız, gün içinde onlara vermek isteyip de veremediğimiz “her şeyi” birlikte oynadığımız oyuna sığdırmaya çalışırız. Örneğin, bir çoğumuz bizimle lego yapmak isteyen oğlumuza “uçak öyle değil böyle yapılır” ya da evcilik oynamak isteyen kızımıza “dikkat et, yemeği dökme” gibi müdahaleler yaparız.

Bazen farkında olmadan bu müdahaleler öyle çok olmaya başlar ki, hem çocuğun yaratıcılığını ve girişimciliğini engellemeye hem de ebeveynin onunla olan ilişkisini germeye başlayabilir. Çocuk ebeveyni daha çok öğretici konumda görebilir. Bu da çocuğun ya onunla güç mücadelesine girmesine ya da tamamen pasif bir konuma geçerek boyun eğmesine yol açabilir. Biz her ikisini de istemeyiz.

Çocuğun hem kendisine güvenli hem de sınırlarını bilerek davranması için anne-babanın onunla geçirdiği olumlu bir zamanın olması, yaptıklarının ve söylediklerinin duyulduğunu ve önemsendiğini hissetmesi ve yaptığı olumlu davranışların ödüllendirilmesi gerekmektedir. Çocuk negatif bir davranış gösterdiğinde (zarar verme dışında) ise anne ve babanın bu davranışı görmezden gelmeleri gerekmektedir.

Anne-babanın çocuğuyla ilişkisinin önemli bir kısmı oyun aracılığı ile gerçekleşmektedir. Bu yüzden çocuğuyla ilişkisini daha olumlu bir hale getirmek isteyen anne-baba ilk önce çocuğuyla oynadığı oyunu olumlu bir hale getirmelidir.
Başlangıç olarak günün belirli bir saatinde oynanan oyunda uygulanacak yöntemler zamanla anne ve babanın günlük davranışlarına yansıyacak, çocuklarıyla daha verimli ilişki kurmalarına yardım edecektir.

“Özel zaman” olarak da adlandırabileceğimiz bu oyun süresinde anne ya da babanın çocuklarıyla oynarken bazı noktalara dikkat etmeleri önerilmektedir.
Bu, aslında “kuralsız” olan oyunun kuralları şunlardır :

1- Gün içerisinde hiçbir şekilde bölünmeyecek (yemek hazırlama ya da telefon görüşmeleri ile) 10-15 dakikalık bir süre ayarlayın. Bu zamanın her gün aynı saatlere denk gelmesine çalışın.

2- Çocuğunuzun oyunu seçmesine izin verin. Kutu oyunları gibi net kuralları olan oyunları teşvik etmeyin. Çocuğunuza bu zamanın onunla özel zamanınız olduğunu ve bu zamanı onunla oynayarak geçireceğinizi söyleyin.

3- Çocuğunuzu takip edin. Onun ne yaptığını dikkatli ve ilgili bir şekilde gözlemleyin.

4- Çocuğunuzun yaptıklarını gördüğünüzü ve bunlarla ilgilendiğinizi ona belirtin:
“Arabanı çok dikkatli kullanıyorsun” , “Bu senin hoşuna gitti”, gibi

5- Çocuğunuzun söylediklerini duyduğunuzu ve bunlarla ilgilendiğinizi ona belirtin:
Çocuk: “Daha oynamak istiyorum” dediğinde
Siz: “Özel zamanımız hoşuna gitti.” diyebilirsiniz.

6- Onun yaptıklarından ya da söylediklerinden hoşunuza gidenleri sözel olarak ödüllendirin.
“Yaptığın sarı ev çok hoşuma gitti” , “Arabalarını ne kadar dikkatli yerleştiriyorsun.” ,
“Çok çaba gösterdin.” ya da sadece “Aferin!” diyerek ödüllendirebilirsiniz.

7- İstemediğiniz bir davranış gösterdiğinde bu davranışı sadece görmezden gelin.
(3, 4, 5 ve 6. Maddeleri yapmayı kesin.) Yıkıcı bir davranışta bulunursa oyunu bırakın.

8- Çocuğunuza soru sormayın
“Ne yapıyorsun?” , “Neden bunu çizdin?” gibi.

9- Öğretmeyin, yalnızca çocuğunuzun sizi yönlendirmesine izin verin.

10- O istediği takdirde onun oyununa katılın ancak oyunu asla yapılandırmayın.